Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Wat u moet weten

U kunt een vergoeding aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen als:

 • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen vergoeding aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de heer F. Toet, tel. (071) 5806300 of f.toet@zoeterwoude.nl.

  Wanneer moet u aanvragen

  • Elk jaar moet u een aanvraag indienen.
  • De volledige aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn.
  • Als u later bent dan loopt u het risico dat u zelf moet regelen dat uw kind op school komt totdat uw aanvraag is verwerkt. Krijgt u een vergoeding van ons? Dan kunt u de gemaakte reiskosten declareren.

  Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

  • Uw DigiD
  • Voor schooljaar 2020/2021: Inkomensverklaring over 2018 (als uw gezamenlijk inkomen minder is dan € 27.000)
  • Schoolverklaring (als de leerling ouder is dan 10 jaar)