Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) verzorgt de kinderopvang in Zoeterwoude. Zij hebben in de gemeente verschillende locaties voor buitenschoolse opvang (bso), peuteropvang en kinderdagverblijf. 

Verschillende soorten kinderopvang

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor sommige vormen kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De gemeente Zoeterwoude houdt samen met de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Tot 4 jaar:

Vanaf 4 jaar:

  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden opgevangen voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor kinderen die naar de basisschool gaan. De school is hiervoor verantwoordelijk.

Bereikbaarheid

U kunt SKZ telefonisch bereiken op telefoonnummer 071 - 580 80 10 of via e-mail op skz@kinderopvangzoeterwoude.nl.
Op de website van SKZ vindt u meer informatie over locaties, opvangmogelijkheden en tarieven.

Kinderopvangtoeslag

Kunt u vanwege uw werk niet op de kinderen passen en hebt u daarom kinderopvang nodig? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten van de opvang.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst via Kinderopvangtoeslag (belastingdienst.nl)