Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG biedt ook advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG biedt zorg en ondersteuning voor jongeren tot 23 jaar.

In het CJG werken deskundigen van verschillende organisaties samen, onder één dak. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zien kinderen met regelmaat om de ontwikkeling te volgen. Ze geven advies bij vragen over o.a. de ontwikkeling of opvoeding. De pedagoge en jeugdhulpverleners zien ouders en jeugdigen bij vragen. Ze bieden een luisterend oor en geven passend persoonlijk advies. Als het nodig is bieden zij ook ondersteuning en begeleiding. U kunt zonder verwijzing bij het CJG terecht en deze hulp is gratis.

U kunt contact opnemen met het CJG Zoeterwoude via telefoonnummer 088-2542384.
Op de website van CJG Zoeterwoude vindt u veel informatie en tips over opvoeden en opgroeien: www.cjgzoeterwoude.nl.

De website www.hoezitdat.info bevat veel uiteenlopende informatie voor jongeren, onder andere over relaties, seksualiteit, pesten, alcohol en drugs, en je eigen lijf.