Meestal geeft de begrafenisondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Voor het aangeven van overlijden maakt u een afspraak.

Waar en wanneer

De aangifte vindt plaats in Zoeterwoude als de persoon hier is overleden.

  • Aangifte van overlijden moet binnen zes dagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.


Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Zoeterwoude in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn.


Bijzondere gevallen

In een aantal bijzondere gevallen kan een akte van overlijden worden opgemaakt:

  • Als er zeer sterke bewijzen zijn voor een overlijden, maar geen volledige zekerheid. Hiervoor hebt u een verklaring van de rechtbank nodig.
  • Bij een levenloos geboren kind.

Wat moet u meenemen?

  • (kopie van) identiteitsbewijs van u en van de overledene (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.