Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. Door de aangepaste dienstverlening kunt u het tijdelijk digitaal doen. Digitale aangifte is alleen mogelijk door vader of (mee)moeder.
Wilt u het kind alsnog (laten) erkennen bij de geboorte of naamskeuze doen bij de geboorteaangifte van het eerste kind? Maak dan na de (digitale) geboorteaangifte een afspraak.

Wat u moet weten

 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U hoeft uw kind niet mee te nemen.
 • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

Geef de geboorte aan binnen 3 werkdagen na de dag van geboorte.

Het kind is geboren opAangifte uiterlijk
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen.


Ouderschap algemeen

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
 • De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag.

Zie ook flyer gezag door erkenning​​​​​​​.


Wat neemt u mee?

 • geldig identiteitsbewijs van u en een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder (paspoort, id-kaart of vreemdelingendocument)
 • als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
 • schriftelijke verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid
 • eventueel een uittreksel van de erkenning ongeboren vrucht en de akte van naamskeuze
 • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee.