Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 april vinden er 's nachts asfalteringswerkzaamheden plaats op de Gelderswoudseweg, Broekweg en Weipoortseweg. Dit vanwege groot onderhoud en het verbeteren van de verkeersvoorzieningen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 19:00 uur  's avonds en 6:00 uur 's ochtends. Omleidingen worden met borden aangegeven.