Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Het zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daarom is het verboden om meeuwen te verjagen of bestrijden, maar wat kunt u wel doen tegen meeuwenoverlast?

Voorkom zwerfvuil
Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Dit kunt u zelf doen om uw buurt schoon te houden:
- Gooi geen afval of etensresten op straat.
- Zet geen vuilniszakken of los afval buiten.

Voer de meeuwen niet
Heeft u oud brood over? Voer dit niet aan de meeuwen en eenden. Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet gewenst is. Zo voorkomt u overlast in uw buurt.

Oude nesten verwijderen van uw dak tot en met maart
Het verwijderen van oude nesten en nieuwe nesten van uw dak mag tot en met maart. Als u de meeuwen maar niet verjaagd of lastig valt.

Maak nestplekken op daken ontoegankelijk
Hiermee kunt u het nestelen van meeuwen op daken voorkomen. U kunt bijvoorbeeld pinnen, draden of netten op het dak plaatsen.