In Boskoop is er op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een ernstige variant van de vogelgriep (hoogpathogene variant). De circa 300 risicovogels op de locatie worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Het gaat om kippen, eenden, fazanten en kwartels.

In de 3 kilometerzone rondom de besmette locatie liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone liggen 5 pluimveebedrijven; voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. De gemeente Zoeterwoude ligt in het beschermings- en bewakingsgebied (10km-gebied).

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Wat is vogelgriep?
Elk jaar vinden er bij pluimveebedrijven en andere locaties met vogels in Nederland uitbraken van vogelgriep plaats. Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk voor bepaalde soorten vogels, waaronder kippen, kalkoenen en ganzen. Het vogelgriepvirus komt Nederland met name binnen door trekvogels. Bij een besmetting van gehouden vogels neemt de Rijksoverheid maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Op de volgende websites is meer informatie te vinden over de vogelgriep:

• Ministerie van LNV: Vogelgriep | Rijksoverheid.nl
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): Vogelgriep in Nederland 2022 | NVWA
• Wageningen University en Research (WUR): Vogelgriep - WUR
• Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Vragen en antwoorden vogelgriep |  RIVM

Welke vogels kunnen vogelgriep krijgen?
De volgende vogels kunnen besmet raken met vogelgriep en het virus met zich meedragen:

• Hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders)
• Watervogels (eenden, ganzen, zwanen)
• Waadvogels
• Strandvogels
• Loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes)
• Spreeuwen

Pluimveehouders zijn verplicht om vogelgriep bij hun kippen en ander pluimvee te melden. Dit kan bij het Landelijk meldpunt dierziekten via telefoon (045) 546 31 88. Lees meer over het melden van vogelgriep op de website van de NVWA.

Waar moet u op letten?
Ziet u een dode, of zieke vogel in het wild? Dit kunnen bijvoorbeeld eenden, zwanen, of ganzen zijn. Raap ze niet zelf op! Dan kunt u per ongeluk de vogelgriep verspreiden. Bel alstublieft wel de dierenambulance 06-20401060.

Bent u hobbyhouder van vogels? Dan moet u zich ook aan de maatregelen houden die staan vermeld in het volgende document: Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Boskoop 2022.