Het jaar loopt ten einde dat betekend de tijd van oliebollen en appelflappen. Bij het bakken van oliebollen en appelflappen komt veel vet vrij. Spoel het frituurvet nooit door de gootsteen, de wc of de afvoerput in de straat. Deze stoffen kunnen ernstige verstoppingen veroorzaken in de huisaansluiting of in de gemeentelijke riolering en het veroorzaakt extra werk bij de zuivering.

Giet afgekoeld vet en olie in een fles en lever dit in
Giet afgekoeld (frituur) vet en olie in een oude plastic fles of melkpak en lever dit in. Inleveren kan op de gemeentewerf. Ingeleverd vet en olie wordt milieuvriendelijk verwerkt tot schone biobrandstof.

Resten vet en olie verwijdert u het beste vóór het afwassen met keukenpapier uit de pan. Het keukenpapier kan bij het huishoudelijk afval.