Op de begraafplaats zijn er algemene graven en particuliere graven. De plekken op de algemene begraafplaats zijn schaars. Om deze reden is het belangrijk om ruimte te maken door graven te ruimen. Er worden alleen graven geruimd waarvan de rechten zijn vervallen of verlopen.

Grafrechten zijn verlopen

Familieleden waarvan de grafrechten verlopen zijn of waarvan afstand is gedaan ontvangen een brief, als het adres bij de gemeente bekend is. Bij de ingang van de begraafplaats Sint Jan’s Onthoofding, Zuidbuurt in Zoeterwoude wordt een bord geplaats. Op dit bord wordt aangeven welke graven er wanneer geruimd gaan worden.

Belanghebbenden kunnen kiezen voor herbegraving of crematie

De gemeente Zoeterwoude hanteert een termijn van minimaal 15 jaar. Dit is langer dan de wettelijke grafrust van 10 jaar. Als de grafrust verstreken is mag een algemeen graf geruimd worden. Voor we dit doen,  publiceren we dit minimaal zes maanden voor het ruimen. Belanghebbenden kunnen aangeven of herbegraven in een ander graf gewenst is. Er kan gekozen worden voor een particulier graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats. Ook kan men kiezen voor crematie. Rechthebbenden van onderstaande graven op de begraafplaats Sint Jan’s Onthoofding, Zuidbuurt Zoeterwoude worden verzocht om hun wensen aan te geven.

Graven met de volgende nummers gaan geruimd worden

629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622

Wanneer de gemeente geen reactie ontvangt dan worden deze graven na augustus 2023 geruimd. De geruimde graven gaan dan gebruikt worden voor het begraven van andere personen.

Doorgeven van een BSN nummer

Bent u een rechthebbende van een algemeen graf op de begraafplaats Zuidbuurt? Geef dan uw Burgerservicenummer aan ons door. Of geef aan wie na uw overlijden mogelijk nieuwe rechthebbenden zijn. Op deze manier kunnen we u blijven informeren over de graven.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de gemeente

 Dat kan door een e-mail te sturen naar burgerzaken@zoeterwoude.nl