Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude heeft besloten om Ragini Somair (40) te benoemen tot gemeentesecretaris/algemeen directeur. Zij treedt per 1 april 2024 in dienst. Ragini Somair is sinds 2012 werkzaam bij de regio Holland Rijnland, de laatste jaren als manager en plaatsvervangend secretaris-directeur.

Het college is blij met haar benoeming en ziet in Ragini iemand die goed is toegerust en gemotiveerd om de organisatie verder te brengen en concrete resultaten te boeken. Zij herkennen in haar de benaderbare leider en solide adviseur die zich verbindt aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente.

Ragini Somair: ‘ik ben heel blij met mijn benoeming tot gemeentesecretaris van de gemeente Zoeterwoude. Het is een prachtige gemeente met een rijke historie en een mooie toekomst. Ik kijk uit naar de samenwerking met het college en de organisatie en ga me inzetten voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Zoeterwoude’

Achtergrond

Ragini Somair heeft ruime werkervaring binnen gemeenten en heeft vanuit Holland Rijnland een brede kijk op de opgaven waar gemeenten voor staan. In haar laatste functie heeft zij als manager Strategie en Beleid gewerkt aan regionale opgaven in het ruimtelijk, economische en sociaal domein. Daarnaast heeft zij in de organisatie vorm gegeven aan het vraagstuk van organisatieontwikkeling, gericht op cultuur, een vernieuwde werkwijze en de implementatie daarvan.

Procedure

De vacature werd gelijktijdig intern en extern opengesteld. De selectieprocedure is met een brede betrokkenheid vanuit het college van burgemeester en wethouders en de organisatie, inclusief griffie en ondernemingsraad, doorlopen.