Sinds 2021 worden zorgaanbieders in de Leidse regio preventief gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd door de toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet van het Team Toezicht. Zij onderzoeken of de ondersteuning daadwerkelijk aan inwoners wordt geleverd zoals is afgesproken.

Meer informatie of melding doen?

Denkt u dat er wordt gefraudeerd met geld vanuit de Wmo of de Jeugdwet in Zoeterwoude? Of denkt u dat er fouten zijn gemaakt bij het leveren van de ondersteuning? Dan kunt u dat (anoniem) melden. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.Op Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden vindt u meer informatie over het melden van vermoeden van fraude en fouten in de zorg.