De pannakooi bij basisschool Het Avontuur krijgt een nieuwe plek naast de school. Deze moest verplaatst worden omdat er noodlokalen zijn gekomen op de oude plek van de pannakooi. De gemeente Zoeterwoude hield eind 2020 een enquête om uit te zoeken wat de nieuwe plek van de pannakooi moet worden. Er waren drie opties: locatie Boterbloemlaan, locatie Hondsdrafweg of niet terugplaatsen in de wijk. In totaal reageerden 225 mensen. In de tussentijd is de mogelijkheid ontstaan om de pannakooi direct naast de basisschool te plaatsen.

De pannakooi komt naast de ingang van het avontuur

Op de plek waar nu fietsenrekken staan. Hiervoor worden een aantal fietsenrekken verplaatst naar het veldje voor de noodlokalen. Deze plek heeft de gemeente samen met de directie van Het Avontuur uitgekozen en uitgewerkt. Hierbij hebben zij rekening gehouden met de wensen van omwonenden uit de enquête. Deze locatie komt tegemoet aan de wensen van de kinderen, de school en de omwonenden. Hiermee is dit een goede oplossing voor iedereen.

De pannakooi komt snel terug

De aannemer begint op maandag 14 juni met de werkzaamheden. Kinderen kunnen snel weer voetballen in de pannakooi.

Enquête: pannakooi dicht bij de school houden

51 % van de omwonenden gaf in de enquête aan dat de pannakooi op locatie Hondsdrafweg moet komen. De belangrijkste reden is dat deze dicht bij school is en centraal ligt in de wijk. Dat de bestaande speeltoestellen weg zouden moeten, vonden omwonenden erg jammer. Met de locatie naast de school hoeven de speeltoestellen niet weg en blijft de pannakooi dicht bij de school.