Maandagmiddag 4 april ondertekenden de gemeente Zoeterwoude, het schoolbestuur (SCOL) en het bestuur voor de kinderopvang (SKZ) de bouwovereenkomst van de nieuwe Bernardusschool. Een feestelijk moment, want de bouw van de nieuwe Bernardusschool is weer een stapje dichterbij!

De nieuwbouw van Nieuwe Bernardus wordt een kindcentrum met een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar, waarin de Bernardusschool (onderdeel van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) en Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) samen zullen worden gehuisvest. Het kindcentrum wordt gebouwd naast het huidige gebouw van de Bernardusschool. Na realisatie van de nieuwbouw wordt het oude schoolgebouw gesloopt. De oplevering van de nieuwe school is naar verwachting de eerste helft van 2025.

Programma van eisen

In 2021 is gestart met verschillende bijeenkomsten waarin de visie van de Bernardusschool en SKZ is vertaald naar een Programma van Eisen (PvE). Dit zijn de eisen waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. Hiermee wordt gezorgd dat de nieuwe huisvesting aansluit op het onderwijs en kinderopvang. En dat de visie die de school heeft op onderwijs door het gebouw wordt ondersteund en versterkt.

Aan de slag met het voorlopig ontwerp

Medio 2021 is een architectenselectie gehouden. De architectenselectie is gewonnen door BRIQUE Architecten. Zij presenteerde zich als een gedegen partij, met een passende visie en veel aandacht voor de beleving van het kind. Daarnaast gaven zij een heldere vertaling en invulling van het Programma van Eisen op de visie op gebouwontwerp en stedenbouwkundige inpassing. Na de selectie van BRIQUE zijn ook een installatieadviseur, constructeur en bouwkostenadviseur geselecteerd. Samen met de school en de kinderopvang zijn zij na de zomer van 2021 gestart met het ontwerp. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt. In de komende maanden zal het ontwerp steeds meer vorm krijgen.