Vanaf deze week ontvangt u van de BSGR de afrekening van het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. De gemeente registreert uw inworpen. Mogelijk is hier iets misgegaan. Als dat bij u het geval is, krijgt u binnen zes weken bericht.

Wij vragen u de rekening nog niet te betalen. Als u via automatisch incasso betaalt, schrijven wij het bedrag nog niet af. 

Wat is er mogelijk misgegaan?

  1. Uw restafval is als 60 liter inworp geregistreerd. Er is geen verschil gemaakt tussen 30 liter (€ 0,75 per inworp) en 60 liter zakken (€ 1,50 per inworp).
  2. Al uw afval is als restafval geregistreerd. Dat betekent dat ook uw PBD en GFT-e afval in rekening is gebracht.

Wij zoeken naar een oplossing

Wij onderzoeken wat er precies is misgegaan. En hoe we dit gaan oplossen. Zodra wij een oplossing hebben, laten wij dit weten. Onze excuses voor het ongemak.

Stuur ons een e-mail in geval van vragen

U kunt een e-mail sturen aan gemeente@zoeterwoude.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.