Maandag 29 november starten de rioolwerkzaamheden aan de Weipoortseweg en Ommedijkseweg. De vacuumriolering wordt vervangen door drukriolering. Er kan lichte verkeershinder optreden tijdens de werkzaamheden.

Tot 31 december wordt er gewerkt op het wegvak van Molenpad tot Weddepad. In het nieuwe jaar volgt het wegvak van Weddepad tot aan de Nieuwe Weg.

In de bewonersbrieven op de projectpagina leest u meer over de werkzaamheden.