De vraag naar elektriciteit groeit flink in Zoeterwoude. Net als andere gemeenten staan wij voor de uitdaging om op deze groeiende vraag te reageren. Daarbij komen veel vragen naar boven, zoals: Kunnen we meer energie in Zoeterwoude opwekken? Welke plekken zijn geschikt hiervoor? En op welke manier moet energie opgewekt worden? Wij nodigen alle bewoners van 16 jaar en ouder uit om hierover mee te denken.

De groeiende vraag heeft een aantal redenen. Bijvoorbeeld doordat steeds meer woningen nu van het aardgas af gaan en dus meer elektriciteit gebruiken. Ook zullen er meer elektrische (vracht)auto's komen. Verder zal de industrie in Zoeterwoude steeds meer elektriciteit gaan gebruiken. De huidige zes windmolens in de gemeente zijn hiervoor bij lange na niet voldoende. Veel elektriciteit wordt nu nog opgewekt van gas- en kolencentrales. Om deze fossiele energie (aardgas en steenkool) af te bouwen, zijn duurzamere alternatieven nodig. Hierom onderzoekt de gemeente waar mogelijkheden zijn voor windenergie en zonnevelden en onder welke voorwaarden.

De gemeenteraad van Zoeterwoude zal uiteindelijk een besluit nemen over de uitbreiding van grootschalige energieopwekking. Voordat dit gebeurt, verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke mogelijkheden, de wensen van de inwoners en de behoeften van lokale bedrijven. Alle belangen worden zorgvuldig afgewogen, voordat nieuwe regels worden vastgesteld.

Alle bewoners van Zoeterwoude (vanaf 16 jaar en ouder) hebben een brief ontvangen met een unieke code die u aan het begin van de raadpleging kunt invullen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, uit alle kernen en het buitengebied, de raadpleging invullen. Hiermee krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de opvattingen binnen Zoeterwoude.

Ga naar energiezoeterwoude.raadpleging.net om de raadpleging in te vullen. De vragenlijst is van 1 tot en met 22 december in te vullen.

Heeft u nog vragen over deze raadpleging? Neem dan contact met ons op via gemeente@zoeterwoude.nl.