Voor de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Zoeterwoude die meer willen weten over de warmtetransportleidingen van WarmtelinQ in hun gemeente. Organiseert WarmtelinQ samen met de provincie Zuid-Holland op dinsdag 21 november een informatiebijeenkomst. 

Daarin bespreken we de volgende onderwerpen:

  • De route van de leidingen
    • We weten waar de leidingen komen te liggen en hoe we ze gaan aanleggen. Op de informatiebijeenkomsten laten we u dit zien. Wilt u nu al meer weten? Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staan ook filmpjes van de aanlegmethoden. 
  • Milieu Effect Rapport (MER)
    •  Onderzoeken naar de effecten van WarmtelinQ op de omgeving zijn klaar. De resultaten staan in het Milieu Effect Rapport (MER). We hebben naar allerlei zaken gekeken, zoals de impact op de biodiversiteit, archeologie en weidevogels. De onderzoeken zijn belangrijke input voor het Concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit PIP kunt u vergelijken met een bestemmingsplan voor de provincie.  
  • Documenten bekijken  
    • Waarschijnlijk stelt het college van de Provincie het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Milieu Effect Rapport (MER) in november dit jaar vast. Daarna wordt het vrijgegeven voor inzage. Vanaf 8 december zijn de rapporten en alle onderliggende onderzoeken (online) te raadplegen. Tussen 8 december 2023 en 18 januari 2024 kunt u erop reageren. Dat noemen we een zienswijze indienen. Meer informatie hierover vindt u hier

Waar en wanneer?

Locatie: Restaurant de Bles, Doctor van Noortstraat 154, Leidschendam- Voorburg 

Datum: dinsdag 21 november 2023

Tijd: 18.30 - 20.30 uur

Inschrijven is niet nodig, het is vrije inloop.