Afgelopen week zaaide De Groene Klaver over een lengte van drie kilometer kleurrijke bloemen en kruiden langs een aantal sloten van polders in de buurt van de Weipoort.

In het komende voorjaar zoemen de bijen hier van bloem naar bloem. Dit is goed voor de bestuiving van wilde flora en gewassen, en voor de leefomgeving van weidevogels. Bovendien zorgen de bloemen voor een aantrekkelijk landschap voor inwoners en recreanten. Het bloemenmengsel bestaat uit zaden van inheemse soorten en wordt ingezaaid op initiatief van Gebiedscollectief De Groene Klaver en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Met deze actie begint het project Kilometers Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen. Meer informatie over het project leest u op www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/bloemrijke-oevers-innovatiefonds/559