Met verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van onze Ereburger Jan Schlatmann. De heer Schlatmann is in december 1973 benoemd als pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt ontvangen, beter bekend als de Meerburg parochie.
Hij nam in 1995 afscheid, waarna hij voor zijn grote verdiensten voor de inwoners van Zoeterwoude is benoemd tot Ereburger van onze gemeente.

Wij wensen zijn familie en dierbaren veel kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Het gemeentebestuur

Wilma Zoetemelk                     Fred van Trigt
gemeentesecretaris                 burgemeester