Ons bereikte het verdrietige bericht dat de heer Jan Gahrmann op 24 november 2022 onverwachts is overleden. Hij was van 1998 tot 2018 actief als raadslid bij het CDA in Zoeterwoude. Daarnaast was hij tijdens zijn raadsperiode acht jaar waarnemend raadsvoorzitter.

De heer Gahrmann was zeer betrokken bij Zoeterwoude en een man waar iedereen op kon rekenen. Hij was een echte verbinder en plaatste zichzelf niet op de voorgrond. Zijn raadswerk deed hij naast een fulltime baan. Hij zette zich in voor Zoeterwoude in de regio als lid van het algemeen bestuur van Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West Holland.

Zoeterwoude is de heer Gahrmann zeer dankbaar voor zijn inzet voor de gemeente, waar hij een groot hart voor had. Wij wensen zijn familie en vrienden veel kracht toe om dit verlies te verwerken.