Waarschijnlijk komt u dan in aanmerking voor een energietoeslag van € 1.300 per huishouden. Dit is een tegemoetkoming voor de hogere energierekening als gevolg van de gestegen energieprijzen.

De energietoeslag is in september verhoogd van € 800 naar € 1.300 per huishouden

Inwoners die de energietoeslag van € 800 eerder hebben gekregen ontvangen een nabetaling van € 500 op de bankrekening. Inwoners die nog geen energietoeslag hebben ontvangen maar wel voldoen aan de voorwaarden kunnen nog steeds een aanvraag indienen. Doe dit vooral!

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zoeterwoude als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Zoeterwoude woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • niet eerder de energietoeslag heeft ontvangen en;
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen.

Inkomensgrenzen netto per maand, exclusief vakantietoeslag

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 1.256,08€ 1.397,27
Samenwonend/getrouwd€ 1.794,40€ 1.892,81

 

Zelfstandig ondernemers met een laag inkomen komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres in de gemeente heeft of
  • anderszins geen energie betaalt.

U kunt uw aanvraag indienen via de website van de gemeente

Ga naar www.zoeterwoude.nl/energietoeslag of bel met het Loket Zorg, Werk en Inkomen via 071-5806300. Dan sturen wij het aanvraagformulier naar u toe!