Het college van burgemeester en wethouders begrijpt de grote onrust en teleurstelling die de stikstofproblematiek met zich mee brengt voor onze agrariërs. Daarom hebben wij niet direct gevraagd de vlaggen weer weg te halen. Het college heeft ook een goed gesprek gehad met de agrariërs uit Zoeterwoude en blijft met ze in gesprek.

Onze agrariërs hebben in het kader van vrije meningsuiting ruimte gekregen om hun zorgen te uiten over het stikstofbeleid. Het gemeentebestuur vraagt degenen die de omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte hebben opgehangen om deze nu ook zelf weer weg te halen. Gevraagd wordt dit zo snel mogelijk te doen, maar uiterlijk woensdag 31 augustus.