Foto's: BuroJP

De gemeente Zoeterwoude en woningcorporatie Rijnhart Wonen gaan de haalbaarheid onderzoeken voor het plaatsen van ongeveer 50 flexwoningen aan het Molenpad in Zoeterwoude. Hiervoor hebben de partijen op 8 juli 2024 een intentieovereenkomst gesloten.

“We moeten samen de woningnood oplossen," zegt Chretien Mommers, directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen. "Met de gemeente onderzoeken we nu de mogelijkheden voor flexwoningen in Zoeterwoude.”

"Woonruimte is schaars in Zoeterwoude. Met deze overeenkomst kunnen we samen met Rijnhart werk maken van de realisatie van flexwoningen. We onderzoeken met elkaar de haalbaarheid hiervan. Zodat er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld starters,” aldus wethouder Olthof, gemeente Zoeterwoude.

Woningen voor verschillende doelgroepen
Flexwoningen bieden een snelle en flexibele oplossing voor de woningnood. Het zijn tijdelijke woningen die snel gebouwd kunnen worden. Ze zijn bedoeld voor maximaal 15 jaar op deze locatie en geschikt voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, starters, statushouders en spoedzoekers.

Resultaten enquête flexwoningen
Via een enquête van de gemeente konden inwoners aangeven waar volgens hen flexwoningen kunnen komen en voor wie. Het Molenpad kwam hieruit naar voren als een mogelijk geschikte plek. Uit de enquête kwam ook naar voren dat inwoners zich zorgen maken over het tekort aan woningen voor jongeren en starters.

Planning
Rijnhart Wonen en gemeente Zoeterwoude staan aan het begin van een samenwerking. Hiervoor tekenen de partijen nu de intentieverklaring. Samen werken zij de komende periode aan een Nota van Uitgangspunten. Voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad komt er in het najaar een informatieavond waar inwoners hun ideeën kunnen delen en vragen kunnen stellen.