Gemeente Zoeterwoude is een agrarische gemeente en draagt haar boeren een warm hart toe. De uitdagingen waar onze boeren voor staan, met onder andere de stikstof opgave, zijn enorm. De boeren zijn niet de enige partij die nodig is om tot een oplossing te komen. Om tot een oplossing te komen is een brede visie nodig waarin verschillende branches een rol hebben. De gemeente Zoeterwoude spant zich in voor een goede toekomst voor de agrarische ondernemingen in Zoeterwoude.

Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Zoeterwoude de motie van de gemeente Hof van Twente gesteund om de door het kabinet gemaakte stikstofkaarten van tafel te halen. Daardoor komt er ruimte om het gesprek weer te voeren. Naast het recht op protest roepen we de provincie en boeren op om het constructieve gesprek te voeren. Zo kan men samen kijken of en hoe de doelen gehaald kunnen worden en krijgen we weer zicht op een sterke agrarische toekomst.