Inwoners van Zoeterwoude ontvingen onlangs de afrekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing van de BSGR. De gemeente registreert uw inworpen. In die registratie is een fout ontdekt. Alle inworpen voor restafval zijn geregistreerd als 60 liter zak (€ 1,50 per inworp). Ook de inworpen van 30 liter zakken (€ 0,75 per inworp). Dat betekent dat u mogelijk een te hoge aanslag heeft ontvangen. Als dat bij u het geval is, ontvangt u hierover binnen vier weken bericht. De fout is inmiddels hersteld.

Wij vragen u de aanslag nog niet te betalen

Als u via automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij schrijven dan het aangepaste bedrag af. Mocht u de aanslag al betaald hebben, dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug op uw rekening.

Stuur ons een e-mail in geval van vragen

U kunt een e-mail sturen aan gemeente@zoeterwoude.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.