We breiden het onderhoud aan de rijbaan van de Zwetkade uit: De rijbaan tussen de Hoogstraat en de Bakkersstraat wordt ook opnieuw gestraat. De werkzaamheden duren van 11 april tot en met circa 18 mei. Om de weg toegankelijk te houden, voeren we ook deze wegwerkzaamheden in vijf fasen uit. Tijdens elke fase is er een parkeerverbod in het gebied waar op dat moment werkzaamheden worden uitgevoerd. Het voetpad blijft toegankelijk voor voetgangers. Fietsers mogen lopend met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van het voetpad. In deze bijgevoegde brief leest u wat dit betekent.