Vorige week was het eerste wijkbezoek van burgemeester en wethouders in de Eendenkooi en het was een geslaagde avond! Uiteenlopende onderwerpen werden besproken. Van wonen tot groen en van verkeer tot duurzaamheid. Het college vindt het belangrijk om te weten wat er leeft bij inwoners. Dus hopelijk zien en spreken wij jou ook tijdens het volgende wijkbezoek in Zoeterwoude Dorp!