Elk jaar stelt de gemeente een bedrag beschikbaar om inwoners te stimuleren om duurzame maatregelen te nemen aan hun bestaande woning. Voor 2022 was er voor deze subsidie € 115.000 beschikbaar. Het afgelopen half jaar heeft de gemeente veel aanvragen ontvangen. Daarmee is al het geld op wat beschikbaar was gesteld op. Een mooi succes, maar helaas met als gevolg dat vanaf 22 juli 2022 geen aanvragen meer in behandeling worden genomen (conform artikel 11 lid 1 van de Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019).

Het nemen van energiebesparende maatregelen blijft aantrekkelijk
Om meerdere redenen:

1. Energiebesparing is lonend omdat u kunt besparen op uw energie. Dat is fijn, zeker met de huidige energieprijzen.

2. Het Rijk geeft nog steeds subsidie voor energiebesparende maatregelen via de ISDE-regeling. De voorwaarden van deze regeling zijn versoepeld en de subsidiebedragen verhoogd. Voor informatie: https://www.isde.nl/.

3. De salderingsregeling voor zonnepanelen is verlengd. De overheid wil deze regeling vanaf 1 januari 2025 afbouwen. Dat is twee jaar later dan gepland. Vanaf 2025 tot 2031 loopt de saldering geleidelijk terug.