Al sinds maart van dit jaar leven wij in een rare tijd. Het coronavirus heeft ons leven flink op zijn kop gezet. Even een bezoekje aan familie brengen, een uurtje sporten, een boodschap doen, het is niet meer zo gewoon als voor die tijd.

Burgemeester Fred van Trigt

Mijn complimenten aan onze inwoners voor hun medewerking

In Zoeterwoude bleef het aantal inwoners dat met het coronavirus is besmet lang beperkt. U heeft zich heel goed gehouden aan de maatregelen die de verspreiding van het virus moesten voorkomen. Mijn complimenten daarvoor!

Stijgende lijn in het aantal besmettingen

De laatste weken laten helaas zien dat het aantal inwoners met corona sterk is gestegen. Waren het er vier weken geleden nog zes, afgelopen twee weken waren het er achtereenvolgens 37 en 32 per week. Procentueel gezien is dit hoog in vergelijking met de regiogemeenten. Ik leef erg mee met onze inwoners en hun familie die te maken krijgen met de gevolgen van corona.

Wat betekent de stijging van het aantal besmettingen?

Ik hoef het u waarschijnlijk niet te vertellen. Het betekent bijvoorbeeld dat de kans toeneemt dat inwoners met een kwetsbare gezondheid het virus oplopen. Hierdoor kunnen zij in een levensgevaarlijke situatie terechtkomen. Het betekent ook dat we de maatregelen langer moeten handhaven om zo te voorkomen dat het aantal besmettingen verder oploopt. Daarnaast is het ook zo dat ziekenhuizen operaties niet kunnen uitvoeren, omdat alle capaciteit voor de coronapatiënten nodig is. En ik denk dat niemand dit wil! Het zal een van uw dierbaren maar overkomen….

Houdt u alstublieft aan de maatregelen, voor uw eigen veiligheid én uit respect voor anderen

U deed het al goed. Om het tij te keren roep ik u op om er een schepje bovenop te doen. Laten we de maatregelen om het virus in te dammen nog beter naleven. Ik besef me dat ik iets van u vraag dat helemaal niet leuk is. Wij zoeken nu eenmaal graag het gezelschap van anderen op. Op dit moment is het echt van belang om dat niet te doen. Zorg goed voor elkaar.

Alleen samen verslaan we het coronavirus, hou vol!

Hartelijke groet,

Fred van Trigt
Burgemeester van Zoeterwoude