Begin van het jaar heeft u een brief van de BSGR ontvangen met het eerste deel van de afvalstoffenheffing, het vastrecht. Nu volgt het variabele deel. U kunt de brief tussen half mei en begin juni verwachten. In deze aanslag zijn alle inworpen opgenomen van het restafval dat u in 2021 heeft weggegooid.

 

U betaalt voor een zak van 30 liter €0,75 per inworp in een ondergrondse container, en voor een zak van 60 liter €1,50 per inworp in een ondergrondse container. De inworpen worden geregistreerd op de afvalpas die aan uw adres gekoppeld is.

Als u via automatische incasso betaalt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. Als u het bedrag handmatig overmaakt, vragen wij u vriendelijk om het bedrag te betalen volgens de termijn die in uw brief vermeld staat.

Bent u van mening dat uw variabele aanslag over 2021 niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken bij de BSGR. Meer informatie vindt u in uw aanslagbrief of hier: www.bsgr.nl/bezwaar-en-beroep/bezwaar-maken/. De gemeente kan uw bezwaar niet in behandeling nemen, omdat de betaling aan de BSGR gaat. Het heeft daarom geen zin om hierover contact op te nemen met de gemeente.