Sinds 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie bij een ingrijpende verbouwing. Een verbouwing is ingrijpend als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert.

De gebouwschil is de grens tussen de binnenzijde van een woning of gebouw en de buitenwereld. De gebouwschil bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak. Hernieuwbare energie is de duurzame of groene energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Hiervoor zijn verschillende technieken te gebruiken zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een warmtenet. Met een rekentool kan voor specifieke situaties de minimumwaarde hernieuwbare energie worden berekend. Daarnaast wordt met de rekentool duidelijk hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om aan de verplichting te voldoen. Voor het gebruik van andere technieken of een combinatie daarvan, is een NTA 8800-berekening nodig om de hoeveelheid hernieuwbare energie te bepalen. Niet in alle gevallen is het mogelijk te voldoen aan de verplichting. Een leidraad van de Rijksoverheid geeft meer informatie over de verplichting en uitzonderingen voor situaties waar de verplichting niet of gedeeltelijk geldt. Zie voor algemene informatie over dit onderwerp, de rekentool en de leidraad de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over duurzaam bouwen en subsidies hiervoor in het algemeen?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het duurzaam bouwloket via www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/zoeterwoude of 071-2043010