Sinds 2017 werken we samen met ondernemers, eigenaren en bewoners aan het actieplan voor een sterk en toekomstbestendig dorpscentrum. In 2020 is de afronding van het project niet gegaan zoals we dat voor ogen hadden.  De resultaten van bijvoorbeeld het bewonersonderzoek en het parkeeronderzoek hadden we graag gedeeld tijdens een fysieke bijeenkomst. Omdat dat door corona nog steeds niet mogelijk is, delen we deze uitkomsten op www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum.   

Op woensdag 9 juni 2021 van 19.30 tot 20.30 uur organiseren we een online “vragenuur”

U kunt dan het gesprek aangaan met wethouder Ton de Gans over het dorpscentrum. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden bij Sander de Koster via een e-mail naar s.de.koster@zoeterwoude.nl of telefonisch via 071-5806300. U ontvangt daarna een uitnoding met link voor Microsoft Teams.