Op 24 of 25 februari ontving u het aanslagbiljet van de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, de BSGR. Dit is de rekening voor de gemeentelijke belastingen (Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Onroerende Zaakbelasting eigenaar) en de waterschapsbelastingen (Watersysteemheffing ingezetenen, Zuiveringsheffing woonruimten en Watersysteemheffing eigenaren).

Vragen over het aanslagbiljet?

Meer informatie over de lokale heffingen van Zoeterwoude vindt u hier:  https://www.bsgr.nl/belastingen/lokale-heffingen/heffingen-gemeente-zoeterwoude/

Wanneer u geen antwoord krijgt op uw vraag, dan kunt u ook contact opnemen met de BSGR. De contactgegevens vindt u op uw aanslagbiljet.