Het Heinekenfonds is bedoeld voor het ondersteunen van sociaal-culturele activiteiten georganiseerd door Zoeterwoudse verenigingen en instellingen. Zoeterwoudse verenigingen en instellingen kunnen schriftelijk een verzoek indienen tot een bijdrage uit het Heinekenfonds via het onderstaande webformulier. Aanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende doelen en activiteiten:

  1. Sociaal-culturele doelen, maar ook activiteiten op het gebied van sport en recreatie
  2. Jubilea
  3. Structurele activiteiten waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd en die niet in het subsidieprogramma passen

Instellingen buiten Zoeterwoude kunnen in aanmerkingen komen voor een bijdrage als de activiteiten direct en/of aanwijsbaar ten goede komen aan de inwoners van Zoeterwoude. Indien het budget niet geheel toereikend is, gaan Zoeterwoudse verenigingen en instellingen echter altijd voor.

De gemiddelde bijdrage die wordt toegekend uit het fonds per activiteit is €500.

Velden met een * zijn verplicht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een financiële bijdrage uit het Heinekenfonds.

Aanvragen moeten minimaal 8 weken voor de activiteit worden ingediend.

Heeft u vragen over het Heinekenfonds? Bel dan naar het team maatschappelijk beleid op telefoonnummer (071) 580 6300.

Gegevens organisatie
Gegevens contactpersoon