De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders (B&W) de gemeente bestuurt. De gemeenteraad controleert verder de wijze waarop het college zijn taken verricht. De volgende personen zitten voor Zoeterwoude in de raad.

Griffie

De gemeenteraad beschikt over een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie de raad in zijn geheel of een raadslid afzonderlijk ondersteunen en adviseren. De griffie is ook een schakel tussen de gemeenteraad en het college van B en W en de ambtelijke organisatie.

Inwoners en/of organisaties die inlichtingen of contact willen hebben met de raad kunnen zich wenden tot de griffie.

Raadsgriffier: mw. G.J.(Gerrie) Buijs
e-mail. griffie@zoeterwoude.nlM.J. (Myrna) van der Poel

Fractievoorzitter

E-mailadres: M.van.der.Poel@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Progressief Zoeterwoude


C.H. (Corry) Rietdijk

E-mailadres: c.rietdijk@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Progressief Zoeterwoude


M. (Milica) Oppe

Gemeenteraadslid

E-mailadres: M.Oppe@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Progressief Zoeterwoude


M. (Mike) van Es

Gemeenteraadslid

E-mailadres: M.van.Es@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Progressief Zoeterwoude


J.M. (Jos) Valk

Gemeenteraadslid

E-mailadres: J.Valk@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Progressief Zoeterwoude


A.A.M. (Astrid) Coene-Beereboom

Fractievoorzitter

E-mailadres: A.Coene@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl


M.H. (Matthijs) van der Hoeven

Gemeenteraadslid

E-mailadres: M.vander.Hoeven@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl


M.V.X. (Max) van Mil

Gemeenteraadslid

E-mailadres: M.van.Mil@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl


J.C.M. (Sjaak) van Veen

Gemeenteraadslid

E-mailadres: S.van.Veen@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl


W.J.C. (Wim) Klein

Gemeenteraadslid

E-mailadres: w.klein@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Christen Democratisch Appèl


K. (Kitty) de Lange-de Heiden

Fractievoorzitter

E-mailadres: K.de.Lange@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie


R.W. (Roel) Onderwater

Gemeenteraadslid

E-mailadres: R.Onderwater@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie


T.C. (Thea) van der Kooi - van den Kolk

Fractievoorzitter

E-mailadres: T.van.der.Kooi@gemeenteraadzoeterwoude.nl

Politieke partij: Senioren Belangen Zoeterwoude