Op deze pagina stond een inwonersenquête. De reactietermijn is inmiddels gesloten. Meer informatie over (flex)wonen is hier te vinden.