Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent en wordt afgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de balie van een gemeentehuis; dit hoeft niet uw woongemeente te zijn.

Het is ook mogelijk om een bewijs van in leven aan te vragen, waaruit blijkt dat u volgens de basisregistratie personen in leven bent.

Wat moet u meenemen

  • Legitimatiebewijs, zoals rijbewijs of paspoort
  • Als u die heeft de brief van uw pensioenfonds
  • Geld. U betaalt contant of per pin

Kosten

Soort verklaringPrijs
Bewijs van in leven zijn€10,40
Attestatie de Vita (internationaal)€16,60
Beide verklaringen zijn gratis als u deze nodig heeft voor een pensioenfonds. U moet dan de brief van het pensioenfonds meenemen.