Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.

Wat u moet weten

Er zijn in de gemeente Zoeterwoude drie begraafplaatsen:

  • Begraafplaats Hoge Rijndijk, Hoge Rijndijk 18
  • Begraafplaats Nederlands Hervormde Kerk, Dorpsstraat 17
  • Begraafplaats Rooms-Katholieke Parochie Sint Jan's Onthoofding, Zuidbuurtseweg 13

Op de begraafplaats Sint Jan's Onthoofding is een gemeentelijk deel met algemene graven.

Hoe werkt het?

Als u gebruik wilt maken van een nieuw algemeen graf voor 10 jaar op het gemeentelijke deel van begraafplaats Sint Jan's Onthoofding, moet u of uw uitvaartverzorger hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Bel voor een afspraak (071) 580 6300.

Als u een graf wilt op een van de begraafplaatsen binnen de gemeente moet u of de uitvaartverzorger contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

Begraafplaats Hoge Rijndijk

Bezoekadres: Hoge Rijndijk 16-18 (achter Meerburgkerk), 2382 AS Zoeterwoude
Parkeergelegenheid: Laan de Goede Herder
Contactgegevens: De heer P. van der Heijden, Wilgenhof 7, 2382 EB Zoeterwoude; tel. 06-29282732; internet: www.begraafplaatshogerijndijk.nl

Begraafplaats Hervormde Kerk

Bezoekadres: Dorpskerk, Dorpsstraat 17, 2381 EK Zoeterwoude
Contactgegevens: internet: www.kerkvanzoeterwoude.nl

Parochie St. Jan's Onthoofding

Bezoekadres: Rooms-Katholieke Kerk, Zuidbuurtseweg 13, 2381 LB Zoeterwoude
Contactgegevens: De heer Straathof, tel. 071-5802509, mevrouw van der Hoeven; e-mail: sintjansparochie@hotmail.com