Als inwoner van de gemeente Zoeterwoude betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huisvuil. Heffing, administratie, kwijtschelding en bezwaren worden afgehandeld door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland BSGR.

Welke kosten worden betaald uit de afvalstoffenheffing?

Vanuit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten voor het gehele afvalproces, zoals de aanschaf en plaatsing van ondergrondse containers, de aanschaf van minicontainers, de periodieke inzameling van alle afvalsoorten, de verwerking van alle afvalsoorten en de verbranding van het restafval. Het uitgangspunt hierbij is dat de de vaste en periodieke afvalstoffenheffing samen kostendekkend moeten zijn.

Kosten

Bekijk de kosten voor afvalinzameling in uw situatie. Het aanbieden van Groente-, fruit- en tuinafval plus etensresten is gratis.

Als u gebruik maakt van huis-aan-huis inzameling PBD met grijze minicontainer

HeffingPrijs
Afvalstoffenheffing, vast€ 172 per perceel, per jaar

Als u gebruik maakt van ondergrondse containers restafval

HeffingPrijs
Afvalstoffenheffing, vast€ 172 per perceel, per jaar
Afvalstoffenheffing, periodiek€ 1,50 per 60 liter zak restafval in de ondergrondse container (grote opening)
Afvalstoffenheffing, periodiek€ 0,75 per 30 liter zak restafval in de ondergrondse container (kleine opening)

Als u gebruik maakt van huis-aan-huis inzameling PBD met gezamenlijke grijze container

HeffingPrijs
Afvalstoffenheffing, vast€ 172 per perceel, per jaar

Bedrijven

HeffingPrijs
Reinigingsrechten, vast            € 172 voor periodiek verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, per jaar (vast bedrag)