Als inwoner van de gemeente Zoeterwoude betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huisvuil. Heffing, administratie, kwijtschelding en bezwaren worden afgehandeld door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland BSGR.

Welke kosten worden betaald uit de afvalstoffenheffing?

Vanuit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten voor het gehele afvalproces, zoals de aanschaf en plaatsing van ondergrondse containers, de aanschaf van minicontainers, de periodieke inzameling van alle afvalsoorten, de verwerking van alle afvalsoorten en de verbranding van het restafval. Het uitgangspunt hierbij is dat de de vaste en periodieke afvalstoffenheffing samen kostendekkend moeten zijn.

Kosten

Bekijk de kosten voor afvalinzameling in uw situatie. Het aanbieden van Groente-, fruit- en tuinafval plus etensresten is gratis. Deze kosten zijn voor het jaar 2024.

Als u gebruik maakt van ondergrondse containers restafval

HeffingPrijs
Afvalstoffenheffing, vast€ 212,80 per perceel, per jaar
Afvalstoffenheffing, periodiek€ 1,95 per 60 liter zak restafval in de ondergrondse container (grote opening)
Afvalstoffenheffing, periodiek€ 1,00 per 30 liter zak restafval in de ondergrondse container (kleine opening)

 

 

Bedrijven

HeffingPrijs
Reinigingsrechten, vast            € 197,95 voor periodiek verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, per jaar (vast bedrag)