In de wijk Zonnegaarde is de openbare ruimte verzakt. Ook zijn er problemen met hoge grondwaterstanden. We gaan de wijk ophogen en het riool vervangen. Daarbij willen we het regenwater apart gaan afvoeren. We gaan onderzoeken op welke manier we dit het beste kunnen doen. We kijken hierbij naar systemen waarbij we het water kunnen opslaan onder de straat.

Wanneer we de wijk ophogen en het riool vervangen is het een uitgelezen kans de openbare ruimte her in te richten. Samen met de bewoners willen we kijken naar een zo optimaal mogelijke en groene inrichting.

De voorbereidingen starten nog in 2020. Wanneer het ontwerp klaar is, worden de omwonenden verder geïnformeerd en organiseren we een informatieavond. Uitvoering zal pas ergens in 2021 plaatsvinden.

Presentatie video Zonnegaarde

Bekijk hier de online de presentatievideo.

Globale werkgrens

Hieronder ziet u in blauw de globale werkgrens van het project.