In de wijk Zonnegaarde is de openbare ruimte licht verzakt. Ook zijn er problemen met hoge grondwaterstanden. Daarom gaan we de wijk gedeeltelijk ophogen en leggen we een apart regenwaterriool aan. Dat biedt kansen om gelijk de openbare ruimte opnieuw in te richten. Samen met de bewoners kijken we naar een zo optimaal mogelijke, groene inrichting.

De uitvoering start naar verwachting in april 2022.

Presentatie video Zonnegaarde

Bekijk hier de online de presentatievideo.

Globale werkgrens

Hieronder ziet u in blauw de globale werkgrens van het project.