Samen met zorgaanbieder De Binnenvest en woningcorporatie Rijnhart Wonen realiseert de gemeente Zoeterwoude twee woonunits aan het Zwetpad. De woningen zijn voor mensen die niet of niet goed in staat zijn om in een normale woonomgeving zelfstandig te wonen. Zij hebben bij het wonen intensieve begeleiding nodig vanwege psychische problemen. 

Wonen met zo min mogelijk prikkels

De twee woonunits komen op een plek waar zo min mogelijk prikkels zijn. Daarom is gekozen voor de locatie aan het Zwetpad. Daar zijn geen directe buren. De bewoners zijn erg op zichzelf en vinden het lastig om zich aan te passen aan een “gewone” woonomgeving. In de sobere woonunits, in de volksmond ook wel ‘scheve huisjes’ genoemd, wonen zij onder begeleiding van Zorgaanbieder De Binnenvest. De stabiele woonsituatie biedt rust.

Het college heeft besloten de woonunits te plaatsen

Het college van Burgemeester en Wetwouders is bevoegd om een locatie te kiezen. Hiermee wordt ook voldaan aan de huisvestingsplicht van deze specifieke doelgroep. Het collegebesluit is vertrouwelijk besproken. Nadat omwonenden zijn geïnformeerd is de vertrouwelijkheid opgeheven.

Collegebesluit van 9 maart 2021 (zaaknummer Z21-026353-58060)

  • Aanwijzen van locatie Zuidbuurtseweg/Zwetpad voor plaatsen van twee scheve huisjes;
  • Na aanwijzen van locaties starten van vervolgfases, waaronder informeren van omwonenden en voorbereidingswerkzaamheden op locatie; 
  • Geheimhouding opleggen, op basis van artikel 25 lid Gemeentewet, omtrent de inhoud van dit voorstel en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt. Geheimhouding opleggen totdat omwonenden geïnformeerd zijn;
  • Intrekken eerder collegebesluit met betrekking tot aanwijzing locaties Westeindseweg/Papeweg en groenstrook Molenpad (zaaknummer Z17-015290-39967, collegebesluit d.d. 18-02-2020 #20-07A).

Planning voor plaatsing van de woonunits

Voor het plaatsen van de woonunits is een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Deze wordt binnenkort aangevraagd. In het tweede kwartaal starten de voorbereidende werkzaamheden. Oplevering van de woonunits is dan naar verwachting mogelijk vanaf het derde kwartaal van 2023. De direct omwonenden zijn op een informatiebijeenkomst in februari door de gemeente en De Binnenvest geïnformeerd over de plaatsing van de woonunits. Van de informatiebijeenkomst is een verslag gemaakt. Deze is hieronder te bekijken.