De gemeente Zoeterwoude werkt samen met de provincie Zuid-Holland aan de kruising van de Burgemeester Smeetsweg met de N11. De provincie maakt hier een viaduct over het spoor en de N11. Ook komt er een nieuwe fietstunnel. Dit project wordt geleid door de provincie. Op de website van de provincie vindt u meer informatie: Provincie Zuid-Holland. U vindt daar ook een plaatje van de nieuwe situatie.

De gemeente neemt voor dit project een besluit over het aanpassen van het bestemmingsplan. Vanaf 31 januari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In Gemeenteblad 37355 van Zoeterwoude leest u waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken en hoe u kunt reageren. Iedereen mag op het plan  reageren (dit noemen we het indienen van een zienswijze).

Op woensdag 22 februari organiseren de Provincie Zuid-Holland en de gemeente een informatieavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen over het ontwerp-bestemmingsplan. Ook is het mogelijk uw zienswijze hier schriftelijk in te leveren.

Datum:                woensdag 22 februari
Locatie:               gemeentehuis Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27
Tijd:                     19.00-21.00 uur

Wilt u bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar dit e-mailadres (bsw-ongelijkvloers@pzh.nl).