De gemeente Zoeterwoude werkt samen met de provincie Zuid-Holland aan de kruising van de Burgemeester Smeetsweg met de N11. De provincie maakt hier een viaduct over het spoor en de N11. Ook komt er een nieuwe fietstunnel. Dit project wordt geleid door de provincie. Op de website van de provincie vindt u meer informatie: Provincie Zuid-Holland. U vindt daar ook een plaatje van de nieuwe situatie.

De gemeente neemt voor dit project een besluit over het aanpassen van het bestemmingsplan. Vanaf 31 januari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In Gemeenteblad 37355 van Zoeterwoude leest u waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken en hoe u kunt reageren. Iedereen mag op het plan  reageren (dit noemen we het indienen van een zienswijze).

Bestemmingsplanprocedure Burgemeester Smeetsweg gestaakt (3-11-2023) 

Het programma Spoorcorridor Leiden-Utrecht dreigt flink duurder te worden. Provincie Zuid-Holland en de andere partners laten de ambitie voor frequentieverhoging op de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht én de bouw van het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk niet los. Zij hebben wel besloten terug te gaan naar de tekentafel om alle plannen binnen het programma goedkoper uit te voeren en om naar extra geld te zoeken. Ook het bestaande plan voor de ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude wordt opnieuw bekeken. Daarom wordt de lopende  bestemmingsplanprocedure voor dit plan gestaakt. Lees het volledige bericht op de website van de provincie