Het Molenpad in Zoeterwoude richting de N11 wordt verbreed. Het fietspad is nu erg smal en wordt veel gebruikt. Het is een belangrijke verbinding richting o.a. Leiden. Het nieuwe fietspad krijgt een breedte van 3,5 meter en wordt ingericht voor 2 richtingen (met een onderbroken middenstreep). Naast het fietspad komt een verhard voetpad van 1 meter breed. Het fietspad wordt uitgevoerd in betonplaten, welke aan elkaar geschakeld zitten. Dit zorg er voor dat er geen hoogteverschillen zijn en voor een comfortabele route. Ook zorgen we aan de buitenzijde van het fietspad voor contourverlichting op zonne-energie.

Omdat de brug in het fietspad ook te smal is vervangen we deze voor een breder exemplaar. Hiermee hebben we straks een nette, veilige en volwaardige fietsverbinding richting Zoeterwoude-Rijndijk.

De uitvoering start na de zomer van 2023. Hiervoor is een volledige afsluiting van het fietspad nodig. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Op maandag 18 september starten de werkzaamheden aan de nieuwe brug. Hiervoor wordt het volledige voet- en fietspad in beide richtingen afgesloten. Aansluitend aan de vervanging van de brug start de aannemer op 25 september met de werkzaamheden aan het fietspad. Deze werkzaamheden duren tot vrijdag 15 december. Gedurende de werkzaamheden wordt er een omleiding met borden ingesteld via de Nieuweweg.