De gemeente Zoeterwoude heeft in 2021 in het eerste deel van de Noordbuurtseweg een fietsstraat aangelegd om de verkeers-veiligheid te verbeteren. Het plan is om de fietsstraat ook aan te leggen op het restant van de Noordbuurtseweg tot en met de Europaweg (voor Versteegen). Zie kaartje voor het projectgebied.

Nieuwe inrichting straat

Wanneer de concept tekeningen met de nieuwe inrichting klaar zijn, nodigen we de direct omwonenden uit voor een informatiebijeenkomst. Een uitnodiging wordt daarvoor verstuurd zodra een datum bekend is. Op deze website zullen we de actuele informatie ook delen.

Globale werkgrens

Hieronder ziet u in zwart de globale werkgrens van het project.