Voor de herinrichting van het oude bibliotheek gebouw aan de Schenkelweg 4 in Zoeterwoude Dorp is de gemeente een verkoopprocedure gestart. Zoeterwoude heeft als doelstelling een herontwikkeling van het pand, gericht op de Zoeterwoudse starters op de woningmarkt. Het karakteristieke pand is een gemeentelijk beeldbepalend monument. Het pand mag dus niet worden gesloopt, maar krijgt wel een andere functie. De speerpunten bij de herontwikkeling zijn sociaal en duurzaam. Er zijn drie marktpartijen geselecteerd die een visie hebben aangeboden aan de gemeente.

Beoordeling door bewoners en beoordelingscommissie

Op basis van een aantal beoordelingscriteria konden inwoners en andere belanghebbenden van 21 oktober t/m 28 oktober jl. hun mening geven over de drie visies. Er is door bewoners goed gehoor gegeven om hun mening te geven. Er zijn 288 unieke beoordelingen gegeven door bewoners, een zeer hoog aantal, waar de gemeente erg blij mee is. Ook goed te zien is dat er verschillende belangen blijken uit de beoordelingen. Zo valt uit de beoordelingen op te maken dat veel Zoeterwoudse jongeren gereageerd hebben op de plannen. Maar ook veel direct omwonden die zich zorgen maken over bijvoorbeeld het parkeren en privacy.

Door het hoge aantal beoordelingen zijn alle belangen goed vertegenwoordigd. De beoordeling van bewoners telde voor 50% mee in de eindbeoordeling. De beoordelingscommissie van de gemeente bestond uit  zeven personen, met elk hun eigen specialisme op het gebied van projectontwikkeling, zoals de dorpsbouwmeester, de stedenbouwkundige, projectleiders, beleidsmedewerkers en de verantwoordelijk wethouder. Zowel de bewoners als de beoordelingscommissie hebben dezelfde criteria beoordeeld. Inmiddels zijn de resultaten van zowel de bewoners en de beoordelingscommissie bekend en samengevoegd.

Plan A (Driemanschap) de winnaar!

Uit de samengevoegde beoordelingen komt het plan van Driemanschap als winnaar uit de bus. Dit plan behaalde 78 punten van de maximaal 100 te behalen punten. Plan B van Herkon is als tweede geëindigd met 74 punten en plan C van Zoboma eindigde als derde met 62 punten. Driemanschap is een samenwerkingsverband tussen Verheij Vastgoedontwikkeling, Aannemingsbedrijf Houtman B.V. en Ibelings van Tilburg Architecten.

Redenen hoge waardering plan Driemanschap

Het plan van Driemanschap wordt gewaardeerd omdat het de monumentale status van het gebouw het meest respecteert, er een logische indeling is van het gebouw met goede plattegronden van de appartementen en er goed nagedacht is over de ruimte voor het gebouw, duurzaamheid en het mobiliteitsplan. Ook zijn er kritiekpunten, zoals het ontbreken van buitenruimtes bij de appartementen, het oppervlakte aan groen en het gebruik van deelauto’s. Alle drie de deelnemers hebben een uitgebreid juryrapport ontvangen, waarin alle commentaren van zowel bewoners als beoordelingscommissie zijn verwerkt.

Het formeren van een klankbordgroep

Nu er een winnaar met een visie gekozen is, start het daadwerkelijke project pas echt. De visie moet nu vertaald worden naar een concreet plan. Om tot dit plan te komen moeten er nog de nodige stappen gezet worden. Een hele belangrijke stap hierin is het vormen van een klankbordgroep en zo het betrekken van bewoners bij de verdere uitwerking van het plan. De gemeente gaat in gesprek met Driemanschap om te kijken hoe we dit in deze bijzondere tijd kunnen vormgegeven. Het doel is een representatieve klankbordgroep te vormen, waar alle belangen gelijk verdeeld behartigd worden.

Meer informatie over het project of op de hoogte blijven van de ontwikkeling? 

Bekijk dan de projectwebsite www.wonenindeoudeschool.nl. U kunt zich op de website alvast aanmelden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Naar verwachting start de verkoop in de tweede helft van 2021. 

Hoe ziet de verdere planning er uit

De verwachting is dat we tot eind dit jaar nodig hebben om een aantal zaken tussen Driemanschap en de gemeente af te ronden. In het eerste kwartaal van volgend jaar hopen we dan te kunnen starten met de planuitwerking. Wij verwachten niet eerder te kunnen starten met de verbouwing dan de tweede helft van volgend jaar.