Het nieuw maatschappelijk centrum in Zoeterwoude Rijndijk wordt gefaseerd uitgevoerd

Het nieuw maatschappelijk centrum bestaat in hoofdlijnen uit drie componenten: de Bernardusschool, de Eendenkooi en de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft besloten dat het vervangen van de Bernardusschool met nieuwbouw prioriteit heeft. Dit pakken we als eerste aan, inclusief de daarbij behorende openbare ruimte.

Deelproject de nieuwe Bernardus 

De huidige bebouwing van de Bernardusschool is verouderd. We gaan deze vervangen met nieuwbouw die beter past bij de eisen van deze tijd. De nieuwbouw realiseren we naast de huidige school, zodat deze in gebruik kan blijven tot de nieuwbouw gereed is. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren op de nieuwe plek, dempen we een deel van de sloot en verleggen we een deel van de Oranjelaan. We compenseren het te dempen water in de groenzone achter de tennisbanen. Op de plek van de huidige Bernardusschool realiseren we het nieuwe schoolplein en groene openbare ruimte.

In het besluit van maart 2020 is vastgesteld dat het vervangen van de Bernardusschool met nieuwbouw prioriteit heeft

Daarvoor is geld beschikbaar gesteld De voorbereidingen zijn gestart in 2020. Oplevering nieuwe school is naar verwachting tweede helft 2023. Daarna slopen we de oudbouw en maken we het schoolplein en openbare ruimte af.

Heeft u vragen? Stel ze gerust

U kunt uw vraag stellen door te mailen naar gemeente@zoeterwoude.nl o.v.v. de nieuwe Bernardusschool.