De bestaande Bernardusschool is in 1975 gerealiseerd. Daardoor sluit deze niet meer aan bij de huidige kwaliteitseisen waaraan een schoolgebouw zou moeten voldoen.Daarnaast overstijgt het verwachtte leerlingaantal de maximale capaciteit van de bestaande school. Dit is het gevolg van de komst van extra bewoners uit de nieuwe wijk Verde Vista.

Nieuwbouw 

Vervangende nieuwbouw is nodig om te komen tot passende huisvesting voor de school en de opvang. Daarom heeft de gemeente besloten het huidige gebouw te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. Hiervoor wordt een deel van de sloot gedempt en de Oranjelaan verlegd. Het gedempte water wordt gecompenseerd in de groenzone achter de tennisbanen.

Een groene openbare ruimte 

Op de plek van de huidige Bernardusschool wordt een nieuw schoolplein en een groene openbare ruimte gerealiseerd. De bouwvergunning wordt voor het einde van het jaar aangevraagd. Naar verwachting start de bouw voor het eerste kwartaal van 2024. De bouwvergunning is aangevraagd. De school wordt gebouwd op de sloot die is gedempt. 

Planning

De start van de bouw staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Via www.samenontwikkelen.nu blijft u op de hoogte van het laatse nieuws. Ook kunt u zich hier aanmelden en ontvangt u een bericht als er meer nieuws is rondom dit project.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ricardo Dorst via e-mail: r.dorst@zoeterwoude.nl.