Zoeterwoude, een groene gemeente in het Groene Hart. Dat is het beeld en dat beeld wil de gemeente handhaven en versterken. Maar er is meer, want Zoeterwoude wil naast ‘Weids en Groen’ ook ‘Ondernemend en Sociaal’ zijn. Om dit allemaal te bereiken en te bewaren kan een evenwichtig duurzaamheidsbeleid niet worden gemist. Vraagstukken als klimaatverandering en eindigheid van grondstoffen en energie raken namelijk ook Zoeterwoude. Denk aan meer hoosbuien die extra eisen stellen aan riolering en waterberging. Of aan het aardgasvrij maken van woning en gebouwen, zodat we in 2050 een energie- en CO2-neutrale gemeente kunnen zijn.

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven. Zie de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het afkoppelen van dit gebouw van het aardgas, geen chemische onkruidbestrijding maar wel LED-verlichting in straten. En tot slot door duurzaamheid mee te wegen bij inkopen en aanbestedingen door de gemeentelijke organisatie.