Een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant in een economisch vitale regio, daarover gaat de visie “Natuurlijke Leefomgeving Hart van Holland 2040”. De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren is een ruimte waarin een enorme hoeveelheid activiteiten op slechts een klein oppervlak samenkomen. Hoe kunnen we die ruimte het beste inrichten en ontwikkelen zodat we een prettige leefomgeving hebben waarin voldoende plek is voor ontspanning, natuur en economische activiteiten? Die vraag staat centraal.

Met de wetenschap dat het klimaat verandert, de biodiversiteit afneemt, de bodemdaling nog altijd toeneemt en de regio voor een aanzienlijke verstedelijkingsopgave staat, ontstaat het besef dat de natuurlijke leefomgeving momenteel onder druk staat. Het groeiende inzicht dat bovendien verschillende maatschappelijke uitdagingen (oa. energietransitie, mobiliteitsvraagstuk, circulaire economie) tevens een fikse ruimtelijke impact zullen hebben, maakt dat een nieuwe blik noodzakelijk is op de aanpak van onder andere groen, water, landschap, biodiversiteit en bodemdaling.

De wens om middels een integrale benadering tot nieuwe inzichten te komen, heeft geleid tot het rapport “Natuurlijke Leefomgeving Hart van Holland 2040”. Hierin wordt de gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van de natuurlijke leefomgeving beschreven voor het grondgebied van 14 gemeenten: Teylingen, Kaag en Braasem, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Voorschoten, Zoeterwoude, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.