Wat is de gebiedsvisie Keer-weer?

De Gebiedsvisie bedrijventerrein Keer-weer is een visie op het revitaliseren van het kleinschalige bedrijventerrein aan de noordzijde van Zoeterwoude Dorp. Hierin zetten we een eerste stap in het vervolg geven aan de regionale bedrijvenstrategie. De visie voorziet in een upgrade van de openbare ruimte en het vermengen van de bedrijfsfunctie met wonen. Het wordt een kleinschalig woon-werkgebied, dat past bij de omgeving. In de uitwerking van de visie gaan we concrete kaders opstellen om de gestelde ambities te behalen.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Keer-weer zijn ontwikkelkaders nodig. Dit is nodig om plannen van ondernemers, pandeigenaren en bewoners goed te kunnen beoordelen. Onder begeleiding van bureau werkt de gemeente samen met ondernemers, pandeigenaren en omwonenden de gebiedsvisie uit tot concrete spelregels voor de ontwikkelingen op de Keer-weer.

Meer informatie over het project? 

Via www.samenontwikkelen.nu houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het project. U kunt zich hier ook aanmelden om nieuwsberichten te ontvangen. 

Heeft u vragen over dit project?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact op met projectleider Myrna Plomp. U bereikt haar via 06 41041252 of m.plomp@zoeterwoude.nl