Gemeenteraad is akkoord om gebiedsvisie Keer-weer verder uit te werken (27-01-2022)

Op 20 januari 2022 behandelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Keer-weer. De raad ging unaniem akkoord met het voorstel om de plannen voor bedrijventerrein Keer-weer verder uit te werken. De raad is enthousiast over de aanpak van de inrichting, vergroening en verkeer op de Keer-weer. Ook is de raad enthousiast over het feit dat we met eigenaren gaan werken aan een nieuw woon-werkgebied. De raad benadrukt dat de ruimte voor bedrijven behouden blijft en vroeg aandacht voor de gevolgen op het gebied van verkeer. Daar gaan we nu als eerste mee aan de slag in de uitwerkingsfase van de visie.

De gemeenteraad heeft op 20 januari 2022 ook een voorbereidingsbesluit genomenvoor een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Keer-weer

Een nieuw bestemmingsplan is nodig om tegemoet te komen aan de wensen binnen de gebiedsvisie Keer-weer. Het gaat hierbij onder andere om de toevoeging van ontwikkelmogelijkheden voor woningen en om verkeerskundige en buitenruimteveranderingen in het gebied. Het voorbereidingsbesluit houdt in dat er binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Tot dat moment zal een aanhoudingsplicht gelden voor bouw- en aanlegactiviteiten en gebruikswijzigingen in het gebied.

Heeft u vragen over dit project?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact op met projectleider Sander de Koster. U bereikt hem via 071-580 6300 of s.de.koster@zoeterwoude.nl.