Terugblik online participatiebijeenkomst 20 mei 2021

Tijdens de participatiebijeenkomst over de visie voor bedrijventerrein Keer-weer op 20 mei spraken zo’n 15 ondernemers, pandeigenaren en omwonenden met elkaar. Fijn om zo online samen te komen en ideeën en (on)mogelijkheden voor de toekomst van het terrein (en de omgeving) uit te wisselen. Wij kijken terug op een inspirerende middag.

De kwaliteiten en knelpunten die we met elkaar in kaart hebben gebracht leest u terug in het document 'Participatiebijeenkomst Keer-weer 20 mei'. Deze is te vinden onderaan deze pagina onder 'Informatiebrieven en Documenten'.

Bureau Stedelijke Planning werkt de gebiedsvisie de komende tijd uit. Na de zomervakantie komen we hierop bij u terug.

We gaan een gebiedsvisie voor bedrijventerrein Keer-weer opstellen (20-04-2021)

In de visie houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen en ambities van ondernemers, pandeigenaren en omwonenden. We willen de buitenruimte aanpakken en mogelijke combinaties van wonen en werken op de Keer-weer bekijken.  De gebiedsvisie moet in september 2021 klaar zijn.

Wat in ieder geval aandacht krijgt in de visie
Op dit moment is al duidelijk dat de volgende punten in ieder geval aan bod komen:

  • Vervanging van het riool en het ophogen van de straat;
  • De verouderde uitstraling van een aantal panden en de openbare ruimte;
  • De mogelijkheid dat ondernemers en eigenaren zich verenigen in een ondernemersvereniging of bedrijveninvesteringszone (BIZ);
  • De ontsluiting naar de woningen tussen Keer-weer en het water (“het Eiland”);
  • De mogelijkheden die de herontwikkeling biedt voor een betere/aantrekkelijkere fietsroute.

Het omliggende gebied nemen we ook in het onderzoek mee
Voor een goede visie op Keer-weer bekijken we niet alleen het bedrijventerrein. We nemen ook ideeën, wensen en ambities van belanghebbenden uit de omgeving mee. Heeft u nu al ideeën, wensen en ambities voor het terrein? Of heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact op met projectleider Sander de Koster. U bereikt hem via 071-580 6300 of s.de.koster@zoeterwoude.nl.